SKAPANDE SKOLA

FÖRESTÄLLNING OCH WORKSHOP

FÖRESTÄLLNINGEN

Ensemble Flatteries nyskrivna och fartfyllda högstadieshow Sex, Genus & Barock’n’Roll hade premiär på Musikaliska i Stockholm 12–13 september, 2014. Showen tar avstamp i extremt tidiga och sällsynta hits från medeltiden och barocken som korsas och mixas vilt med senare och mer välkända pop- och rocklåtar från vårt eget tidevarv.

Eller vad sägs om Hildegard von Bingen, nunnan som skrev liturgisk kyrkomusik på 1100-talet, och kultbandet The Velvet Underground i samma låt? Extra fokus har den här gången lagts på att hitta kvinnliga tonsättare med målsättningen 50/50 kvinnor och män.

Följ med på en ”helt normal” tidsresa, där två män och två kvinnor, i en sjuhelsikes barockensemble, med mycket intensitet och humor, kärleksdramatik och vardagskomik, eldar liv i frihetslängtan och drömmen att få vara – och blomstra som – den man är.

 

Om Ensemble Flatterie

Ensemble Flatterie är en unik kvartett som spelar de allra största hitsen från de senaste 1000 åren på sina historiska instrument. Efter succéerna Ba-RockAbsolute Old Music och Golden Hits 1228-1767 som tillsammans spelats mer än 1000 gånger för högstadieelever, presenterar vi nu stolt vår nya djärva show Sex, Genus & Barock’n’Roll. Showen hade världspremiär på Musikaliska i Stockholm hösten 2014.

Sagts i pressen om Ensemble Flatterie

Flatterie tacklar musiken rytmiskt, tufft, svängigt, lekfullt, dansant och ibland så vackert så man ryser i hela kroppen. Aftonbladet 

Bättre än så här blir det inte. Tack Ensemble Flatterie! Norrbottens kuriren

Barnen var med och röstade. På första plats kom en svängig linedance country från medeltiden. Vi vill ha mycket mer av detta i skolorna. Falu Kuriren

Ensemble Flatterie rör sig hämningslöst mellan århundraden och musikstilar. Resultatet är succé. Skånska Dagbladet

En sjusärdeles scennärvaro. Smålandsposten

 

Fakta

Målgrupp: 13-19 år
Speltid: ca 50 min
Publik: 100
Lokal: Samlingssal, konsertsal, gymnastiksal eller liknande
Scenyta: 7 x 7 m

Övrigt: Gärna god akustik

  

Workshop med musikskapande

Vi tror att föreställning och workshop kan få mycket stor effekt på elevernas inbördes relationer och självkänsla.

Workshop kan endast beställas i samband med att man sett föreställningen Sex, Genus och Barock’n’Roll och ges efter konserten, så att eleverna kan reflektera över föreställningen och de frågor den väcker.

Innehåll

I vår workshop får eleverna skriva korta texter kring identitet. Vem är jag, vem vill jag vara och vad är viktigt i mitt liv? Efter det improviserar vi i Ensemble Flatterie fram låtar av elevernas texter. Det kan bli en operaaria kring en kondom, en rap där eleven/eleverna själv framför sin text eller en uppkäftig punklåt i tre delar som framförs på våra historiska instrument. Hela klassen kommer delta i musikskapandet.

Vi diskuterar föreställningen. Ämnen som tas upp är: sexualitet, kärlek, kroppen och kärlek till sig själv, samt relationer och kärlek till andra. Ett pedagogiskt material om genus, sex och samlevnad ingår, som med fördel kan knytas till vidare undervisning, samt egna reflektioner.

Förslag på upplägg

Två personer från Ensemble Flatterie träffar varje klass 50 minuter.
På en dag kan 2 artisterna träffa 3 klasser (max 100 elever).
Eftersom vi är fyra personer i gruppen kan man också beställa två parallella workshops (max 200 elever per dag).

Förslag på Skapande skola-paket

Totalt omfattas detta paket av 200 elever som får både konsert och workshop.
Dag 1. Två konserter à 50 minuter med max 100 elever per konsert
Dag 2. Parallella workshopar i två olika klassrum
Klassrum ett: 50 min var med tre klasser (max 33 elev per klass)
Klassrum två: 50 min var med tre klasser (max 33 elev per klass)

Upplägg och paket går givetvis att anpassa efter era behov och förutsättningar.

För att kunna knyta Sex, Genus & Barock’n’Roll till ordinarie undervisning, vill vi att minst en lärare är med under föreställningen och deltar i workshopen.

Några exempel på hur 
Sex Genus och Barock´n’Roll motsvarar punkter i det centrala innehållet för årskurs 7-9 i enlighet med Lgr 2011.

Eget skapande (utifrån Lgr11)
Workshopen involverar eget skapande genom att eleverna deltar i text- och musikskapande, samt att de verbaliserar och diskuterar föreställningen och dess innehåll i olika former.

Mål (utifrån Lgr11)
Målet med Sex Genus och Barock’n’Roll är att eleverna ska växa av skapandet av text och musik. Att de ska våga vara, våga göra bort sig och få reflektera över vem de egentligen är. Eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar kring dessa ämnesområden: sexualitet, normer, normkritik och kärlek till sig själv, sin kropp och andra människor. Dessutom ska de veta var de kan ta reda på mer information på egen hand.

Programmet kan med fördel kopplas till ämnena:

Biologi

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som intellektuellt­ och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Musikens sammanhang och funktioner

  • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  • Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra tänker.

Religionskunskap
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.